Úvodní stránka Realizace
Níže naleznete přehled našich vybraných realizací. Podrobnosti a více fotografií ke každé z nich zobrazíte po kliknutí na ikonu nebo odpovídající odkaz. Proběhnuvších a probíhajících realizací bylo a je pochopitelně více, proto "nestíháme" doplňování této galerie a informací o dokončených akcích.
ikona a odkaz na projekt  Realizace rozvodù a dodávka techniky v novostavbě rodinného domku (březen 2006 - listopad 2006)

Vzhledem k tomu, že se jednalo o novostavbu, bylo možné navrhnout a realizovat slaboproudé rozvody, zahrnující anténní systém a rozvod STA, videotelefon, ozvučení sekundárních zón (koupelny, tělocvičny a terasy) společně s přípravou pro ploché zobrazovače v obývacím pokoji, ložnici a kuchyňském koutě plus lokální počítačovou sí s možností připojení k internetu tak, aby jednotlivé segmenty rozvodù tvořily smysluplný celek.

Rozvod umožňuje škálovatelnost a případné modifikace, pokud vyvstane potřeba dalšího prvku systému - mùže se jednat kupříkladu o příjem IPTV. Kromě satelitního příjmu je k dispozici analogové i digitální pozemní rozhlasové a televizní vysílání.
Více informací -
ikona a odkaz na projekt  Realizace rozvodù a dodávka techniky v rekonstrukci bytové jednotky (leden 2006 - duben 2006)

Realizace zahrnovala přípravu a provedení rozvodù televizního příjmu z domovní STA s doplněním o individuální satelitní příjem a přípravu pro počítačovou sí. V obývacím pokoji je realizováno "domácí kino" s plochým LCD televizorem, umístěným na stěně.

Rovněž v tomto případě lze libovolně upravovat propojení mezi příspěvkovými přístroji (zdroji signálu) a televizorem. Rovněž je možné (také bez stavebních zásahù) modifikovat rozvod pro další využití.
Více informací -
ikona a odkaz na projekt  Realizace rozvodù v rekonstrukci rodinného domku, Zlín - Březnice (květen 2005 - červenec 2005)

Jednalo se o rekonstrukci rodinného domku, v jejímž rámci bylo vhodné provést modernizaci slaboproudých rozvodù včetně přípravy na možná budoucí rozšíření. Nejednalo se o nikterak velkou investici; šlo spíše o efektivní řešení, které má v dohledné budoucnosti předejít a zabránit nutnosti stavebně zasahovat do objektu. Jinými slovy - například již žádné sekání kvùli chybějícím přívodùm k reproduktorùm ...

Součástí realizace bylo rovněž přesunutí stávající audio/video sestavy a kompletu pro satelitní příjem z pùvodního bydliště do nového objektu. Většina komponentù byla pořízena v roce 2004 od naší společnosti.
Příslovečnou 'třešničkou na dortu' je plochý LCD televizor na stěně v kuchyňském koutu.
Více informací -
© 2005 - 2006 Sunset Group s.r.o. a oprávnění vlastníci. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.