Úvodní stránka Realizace 2006-2
Přehled realizace
Obývací pokoj
Ložnice
Sekundární zóny
Stavební příprava
Rozvody a stožár
Videotelefon
Realizace rozvodù a dodávka techniky v novostavbě rodinného domku (březen 2006 - listopad 2006)

Vzhledem k tomu, že se jednalo o novostavbu, bylo možné navrhnout a realizovat slaboproudé rozvody, zahrnující anténní systém a rozvod STA, videotelefon, ozvučení sekundárních zón (koupelny, tělocvičny a terasy) společně s přípravou pro ploché zobrazovače v obývacím pokoji, ložnici a kuchyňském koutě plus lokální počítačovou síť s možností připojení k internetu tak, aby jednotlivé segmenty rozvodù tvořily smysluplný celek.

Rozvod umožňuje škálovatelnost a případné modifikace, pokud vyvstane potřeba dalšího prvku systému - mùže se jednat kupříkladu o příjem IPTV. Kromě satelitního příjmu je k dispozici analogové i digitální pozemní rozhlasové a televizní vysílání.
obývací pokoj
Obývací pokoj je vybaven sestavou pro vícekanálovou reprodukci vysoké třídy a jakosti, neboť jako reproduktory jsou použity Bowers & Wilkins řady FPM - tři větší vepředu na mramorovém parapetu a dva menší vzadu na stěně. Basový základ generuje špičkový subwoofer PV-1 téže značky. "Krmení" reproboxù obstarává dostatečně výkonný AV receiver, k němuž jsou jako zdroje signálu připojeny DVD rekordér a kombinovaný přijímač digitálního pozemního i satelitního vysílání. Zobrazovačem je špičkový plasmový televizor úhlopříčky 50" (127 cm), umístěný na otočném podstavci, ...
Více fotografií -
ložnice
Prostor ložnice je klidovou zónou, ve které nebyl kladen dùraz na vícekanálové ozvučení ani speciální techniku - proto je povětšinou efektivně využito pùvodní AV vybavení předchozí domácnosti investora. Došlo pouze na zavěšení plasmového televizoru na stěnu, doplnění stávajícího mikrosystému o odekvátní reproboxy a posílení příjmových možností o pozemní digitální vysílání. ...
Více fotografií -
sekundární zóny
Sekundárními zónami jsou v tomto případě míněny terasa, koupelna a tělocvična, které jsou samostatně ozvučeny s využitím zdroje signálu v jiné místnosti, který po stránce praktické obslužnosti nejvíce vyhovuje. Koupelna a tělocvična jsou ozvučeny stropními vestavbami, terasu obsluhují velmi dobré nástěnné reproboxy, jež jsou ve vlhkuvzdorném provedení určeny k trvalé venkovní instalaci.
Více fotografií -
stavební příprava
Stavební příprava pro realizaci popisovaných rozvodù a uplatnění plánovaných technologií společně s koncovými prvky probíhala souběžně s postupem stavebních prací. Plánování koncepce rozvodu a předprojekční příprava musela pochopitelně proběhnout ještě dříve. Samotné "oživení" systému a osazení koncových prvkù proběhlo logicky až po dokončení stavebních prací a jiných dodávek, včetně interiérového vybavení.
Více fotografií -
rozvody a stožár
Domovní slaboproudý rozvod zahrnuje anténní systém pro příjem pozemního i satelitního analogového a digitálního vysílání s možností nezávislého sledování libovolného programu v každé místnosti s anténní zásuvkou. Příprava pro lokální počítačovou síť a připojení k Internetu je samozřejmostí.
Více fotografií -
videotelefon
Videotelefon se dvěmi zobrazovacími jednotkami je spojen s dveřním zvonkem a venkovní kamerovou jednotkou, která díky infračervenému přisvícení pracuje i za tmy. Zobrazovací jednotky jsou černobílé, což v rámci této aplikace a v poptávané cenové hladině plně postačuje.
Více fotografií -
© 2005 - 2006 Sunset Group s.r.o. a oprávnění vlastníci. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.