Úvodní stránka Realizace 2005-1
Přehled realizace
LCD v kuchyňském koutu
Kompletní sestava
Přední reproboxy
Realizace rozvodù v rekonstrukci rodinného domku, Zlín - Březnice (květen 2005 - červenec 2005)

Jednalo se o rekonstrukci rodinného domku, v jejímž rámci bylo vhodné provést modernizaci slaboproudých rozvodù včetně přípravy na možná budoucí rozšíření. Nejednalo se o nikterak velkou investici; šlo spíše o efektivní řešení, které má v dohledné budoucnosti předejít a zabránit nutnosti stavebně zasahovat do objektu. Jinými slovy - například již žádné sekání kvùli chybějícím přívodùm k reproduktorùm ...

Součástí realizace bylo rovněž přesunutí stávající audio/video sestavy a kompletu pro satelitní příjem z pùvodního bydliště do nového objektu. Většina komponentù byla pořízena v roce 2004 od naší společnosti.
Příslovečnou 'třešničkou na dortu' je plochý LCD televizor na stěně v kuchyňském koutu.
ikona a odkaz na snímky LCD 
Plochý televizor LCD na stěně kuchyňského koutu. Úhlopříčka 17" tedy 43cm, poměr stran obrazu 16:9. Slouží jako TV přijímač, rozhlasový přijímač plus zobrazovač pro filmy z DVD nebo digitální programy ze satelitu. Díky kvalitním součástkám a digitálnímu hřebenovému filtru patří jeho obraz i z pozemně vysílaných programù mezi nejlepší na trhu. Slabším místem je zvuková reprodukce, avšak v tomto případě se vzhledem k účelu nejedná o závažný nedostatek.
Více fotografií -
ikona a odkaz na snímky celé sestavy 
Sestava jako celek má ambice naplnit představy náročnějšího uživatele po stránce obrazových a zvukových kvalit reprodukce, dostatečných možností výběru přehrávaných médií a formátù, bohatého výběru z televizních a rozhlasových programù a v neposlední řadě estetického pùsobení či uživatelského komfortu. Vzhledem k její vyváženosti a uměřené pořizovací ceně jsou tyto ambice, zdá se, uspokojeny maximálním možným zpùsobem.
Více fotografií -
ikona a odkaz na snímky předních repro 
Přední reprosoustavy domácího kina legendárního dánského výrobce, které rovněž poskytují optimální stereofonní reprodukci. Jejich parametry a vlastnosti překračují schopnosti některých dalších komponentù v této sestavě - záměrně, nebo tím umožňují případné vylepšení celého systému bez změny hlavních reprosoustav.
Více fotografií -
© 2005 - 2006 Sunset Group s.r.o. a oprávnění vlastníci. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.